Continutul Principal

Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Bine ați venit pe site-ul www.proromania.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website, întrucât accesarea lui implică acceptul dumneavoastră cu privire la clauzele stipulate.

Acest site este administrat de PRO România, cu sediul în București, Sos. București-Ploiești, nr 9-13, etj7, Sector 1, înregistrat la Tribunalul București, reprezentat de Alin Văcaru.

În calitate de proprietar al website-ului www.proromania.ro., PRO România își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și Condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune.

De asemenea, PRO România își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la website (integral sau parțial), în orice moment. PRO România nu poate fi răspunzător față de Utilizator sau față de oricare terțe persoane pentru orice prejudicii rezultând dintr-o astfel de întrerupere unilaterală a accesului la website.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al website-ului www.proromania.ro. incluzând, dar nefiind limitat la date, imagini, texte, grafică, formatări (inclusiv selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe site), simboluri, clipuri audio/video, elemente de web-design, scripturi sau programe, mărci și logo-uri, precum și orice alte informații și materiale de pe website-ul www.proromania.ro. reprezintă proprietatea PRO România a partenerilor săi și a licențiaților acestora, fiind protejată prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, precum și prin orice alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile (denumite în continuare în mod colectiv “Conținutul”).

Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Utilizator. Niciunul dintre elementele de pe website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile și numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe website aparțin PRO România sau terților parteneri afiliați ai acestuia. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat că acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe website. Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale PRO România sau terților parteneri ai acestuia și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

PRO România afișează în secțiunea ȘTIRI articole preluate din presa locală și națională, cu menționarea sursei de unde a fost preluată informația. Această secțiune conține linkuri către alte site-uri, externe. Dacă utilizatorul face click pe un link de la o terță parte, va fi direcționat către acel site. De reținut ca aceste site-uri externe nu sunt operate de PRO România. Prin urmare, utilizatorul este sfătuit sa revizuiască Politica de confidențialitate a acestor site-uri web. PRO România nu are control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților.

Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza website-ul www.proromania.ro. în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dauna sau afecta website-ul sau orice server sau rețeaua care stă la baza website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza website-ul.

CONDIȚII DE UTILIZARE. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

Website-ul www.proromania.ro poate fi accesat în mod liber de orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani la data accesării și utilizării website-ului. Pentru o experiență personalizată pe website-ul www.proromania.ro. orice persoana care a împlinit vârsta de 16 ani la data accesării și utilizării website-ului își poate crea un Cont de Utilizator.

Crearea Contului se realizează prin intermediul contului de Facebook – în acestă situație website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Facebook al Utilizatorului: nume, prenume, adresa de e-mail, avatar.

Prin crearea Contului, Utilizatorul confirmă faptul că are vârsta de 16 ani împliniți. În cazul în care Utilizatorul nu are vârsta de 16 ani împliniți la dată accesării website-ului, acesta este rugat să înceteze utilizarea și să procedeze la dezactivarea Contului.

Utilizatorul Contului înțelege și acceptă că opiniile sale, exprimate ca un comentariu la secțiunea deschisă de comentarii din pagina Opinia ta, pot să devină publice dacă sunt aprobate de administratorul website-ului. PRO România nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile exprimate de către Utilizatorii site-ului și făcute publice pe site-ul www.proromania.ro.

Utilizatorul înțelege și recunoaște că utilizarea website-ului se realizează în totalitate pe răspunderea sa. Utilizatorul poate înceta în orice moment folosirea Contului, prin dezactivarea acestuia din urmă, prin intermendiul unei cereri scrise, trimisă la adresa de e-mail [email protected].

Prezentul site, împreună cu ansamblul informațiilor conținute, este furnizat Utilizatorului “ca atare”, fără a se oferi vreo garanție, fie expresă sau implicită. PRO România nu garantează că website-ul, serverele pe care acesta este găzduit sau e-mail-urile trimise de reprezentanții săi, nu conțin viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător.

Utilizatorul folosește site-ul pe propria sa răspundere, PRO România fiind exonerat de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ului respectiv de informațiile utilizate de pe site.

Nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă sau fără erori. Prin derogare de la orice prevedere a acestor Termeni și Condiții, în măsură maximă admisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcționarea sau disponibilitatea site-ului, indiferent de motivele sau factorii care au condus la întreruperea sa.

Nu oferim nicio garanție în ceea ce privește condițiile de comunicație ale utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal. Mai mult decât atât, printre informațiile publicate pe site nu se regăsește niciuna care să facă trimitere la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorului și site.

Accesarea www.proromania.ro se face exclusiv prin voința dumneavoastră. PRO România nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizator.

PRO România nu se face răspunzător de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau a informațiilor de pe site. Nu acordăm niciun fel de garanție referitoare la conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe website sau al actualizării paginilor ce compun website-ul. În același sens, PRO România nu răspunde pentru acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate de către terți și care sunt publicate pe www.proromania.ro.

PRO România își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele de pe website, în funcție de schimbările ce au loc cu privire la activitatea sa și a documentelor rezultate din activitatea sa, cu privire la componența echipei, datele de contact, etc.

PRO România nu declară, nu garantează, nu aprobă și nu își asumă niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește website-urile externe care conțin link-uri către acest site. Niciun website extern pe care-l vizitați că urmare a accesării unui link de pe www.proromania.ro. nu se află sub verificarea și controlul PRO România iar vizitarea site-ului extern se face exclusiv pe răspunderea dumneavoastră.

SECURITATE

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea și/sau copierea de informații cu scopul de a le comercializa, ori alte asemenea acțiuni vor fi pedepsite conform legii.

FRAUDĂ

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului, poate fi necesară crearea Contului de Utilizator. Prin prezenta, declarați că va asumați integral responsabilitatea pentru oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, va sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces.

În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul website-ului. PRO România nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRO România colectează, prin intermediul website-ului www.proromania.ro datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate aplicabilă website-ului.

Website-ul utilizează cookies. Vă rugăm să consultați Politica privind Cookies.

LEGISLAȚIE. JURISDICȚIE

Termenii și Condițiile sunt guvernate de legile din România.

În eventualitatea unei dispute ce apare din/se referă la/este în legătură cu prevederile Termenilor și Condițiilor și/sau Conținutul acestora, părțile vor urmări rezolvarea pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul PRO România . În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, conflictul va fi soluționat de instanța judecătorească competentă, în conformitate cu legile române în vigoare.

DATE DE IDENTIFICARE PRO ROMÂNIA

București, Șos. București-Ploiesti, nr 9-13, etj 7, Sector 1

Mail: [email protected]

Prin utilizarea website-ului va exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor Termeni și Condiții: Prevederi generale, Proprietate intelectuală, Utilizarea website-ului, proprietate intelectuală, alte prevederi, litigii.

Vă mulțumim!

ABONEAZĂ-TE LA NOUTĂȚILE PRO ROMÂNIA

Prețuim și respectăm datele cu caracter personal. Pentru mai multe informații, citește Politica de confidențialitate.